Am lansat programele de vacanțe externe sezon 2024. Înscrie-te acum!

Informații comandă

Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către Green Adventure.

I. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Green Adventure sau ”Prestatorul”: inseamna SC Green Avenue SRL, cu sediul social in Bucureşti, str. Sg. Nitu Vasile, nr. 56, bl.9, sc. 4, ap. 73, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12718/2019, cod fiscal 41682630, telefon 0799.990.111, adresa email office@greenadventure.ro, avand contul bancar RO90BTRLRONCRT0641896701, deschis la Banca Transilvania;

Contract: inseamna intelegerea consensuala la distanta intervenita intre Prestator si Cumparator prin achizitionare voucher, telefonic si/sau online fara prezenta fizica simultana a acestora cu privire la vanzarea unuia/mai multora dintre Servicii sau a Pachetului de Servicii prin lansarea pe Platforma a unei Comenzi de catre Cumparator si acceptarea ei de catre Prestator cu respectarea prevederilor legale si a termenilor si conditiilor pentru prestarea online a serviciilor Green Adventure.

Platforma: înseamnă site-ul web deținut de Green Adventure avand domeniul www.greenadventure.ro si utilizand logo-uri ale Green Adventure, prin intermediul careia Green Adventure prezinta Serviciile oferite spre prestare, iar Cumparatorii pot alege Serviciile / Pachetele de servicii pe care doresc să le achizitioneze, respectiv să le plateasca intr-una dintre modalitătile de plata acceptate de catre Green Adventure. De asemenea, Platforma este folosita pentru procesarea si administrarea Comenzilor in vederea livrarii Serviciilor si inregistrarea platilor aferente vanzarii acestora.

Comanda: inseamna o comanda plasata de Cumparator prin intermediul Platformei prin care Cumparatorul isi exprima angajamentul de a achizitiona unul sau mai multe Servicii / Pachet de servicii, in conditiile prevazute in prezentul document si/sau agreate cu Green Adventure printr-un mijloc de comunicare la distanta.

Servicii / Pachet de servicii: inseamna orice servicii care sunt oferite Cumparatorului în vederea achizitionării, contra cost, prin intermediul Platformei.

Newsletter: inseamna mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica sau alta forma de comunicare la distanță (e-mail, SMS) cu privire la Serviciile si/sau la promotiile desfăsurate de Prestator sau de afiliatii acestuia, intr-o anumita perioada.

II. Comenzi / Pretul / Plati

Pretul serviciilor, precum si detaliile validarii inscrierii in pachetul de servicii este afisat pe Platforma si cuprinde costul tuturor serviciilor prezentate public pe Platforma.

* Modalitatea de plata:

Avans – se va achita in momentul acceptarii conditiilor prezentului contract;

Plata integrala – se va achita cel mai tarziu cu 7 zile inainte de inceperea prestarii serviciilor din pachetul contractat.

Modalitatea de plata va fi personalizata pe fiecare pachet in parte.

Numarul minim de participanti este particular pentru fiecare pachet in parte.

Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:

___ persoane, iar termenul limita de informare in caz de anulare este:

40 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul in care programul dureaza minim cinci zile;
30 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul programelor care dureaza intre trei si cinci zile;
72 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul programelor care dureaza mai putin intre o zi si doua zile.

III. Încheierea contractului

3.1. Contractul se considera agreat si va intra in vigoare in momentul in care urmatoarele conditii au fost indeplinite cumulativ:

a) Toate informatiile aferente Serviciilor sau pachetelor de servicii au fost citite si acceptate de catre Cumparator;
b) In momentul in care Cumparatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Prestator si achita avansul / plata integrala aferent/a pachetului de servicii. Este responsabilitatea Prestatorului de a informa Cumparatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, text SMS etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat.

3.2. In cazul nerespectarii modalitatii de inscriere, Prestatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea si dupa caz de a returna banii achitati de catre Cumparator conform Capitolului VI din prezentul contract.

3.3. Prezentul contract este pus integral la dispoziția Cumparatorului pe Platforma si ulterior rezervarii serviciilor va putea fi trimis la adresa de e-mail furnizata de Cumparator.

3.4. Informatiile furnizate Cumparatorului sunt parte integranta in prezentul contract privind pachetul de servicii si nu pot fi modificate decat cu acordul explicit al partilor contractante. Fotografiile prezentate in cataloage, oferte speciale, site-uri, sau materiale publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de Cumparator.

3.5. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii.

IV. Drepturile si obligatiile Prestatorului

4.1. Prestatorul se obligă sa furnizeze Cumparatorului toate informatiile esentiale privind pachetul de servicii anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii. Pachetele de servicii pot fi achizitionate doar de pe Platforma.

4.2. Prestatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii si poate oferi Cumparatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, in termen de 15 zile de la incetare cu urmatoarele exceptii:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Cumparatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor contractuale se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care Prestatorul nu le putea prevedea si nici evita – modificari orar impuse de situatii speciale, schimbari de orar lucru Hidroelectrica, intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întarzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, conditii meteo nefavorabile ce pot pune in pericol persoanele participante etc;

4.3. Prestatorul va trimite toate informarile, mentiunile sau eventuale modificari aduse pachetului de servicii la adresa de e-mail furnizata de catre Cumparator si mentionata explicit in contractul de servicii. Sarcina verificarii corectitudinii datelor de contact ii revine Cumparatorului in momentul confirmarii contractului.

4.4. Prestatorul este raspunzator pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor incluse in contract.

4.5. Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica anumite clauze ale contractului privind pachetul de servicii, numai in cazul in care indeplineste in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) cand modificarea este nesemnificativa;
b) cand il informeaza pe Cumparator cu privire la modificare intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil.

4.6. In cazul în care unul dintre servicii nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii, Prestatorul remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor afectate.

4.7. In cazul în care unul dintre servicii nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii, iar Prestatorul constata ca nu le va putea realiza, acesta este obligat:

a) sa ofere Cumparatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii pachetului de servicii fara majorarea pretului, respectiv serviciile oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie Cumparatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul desfasurarii activitatilor;

4.8. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii avand in componentă si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul Prestatorului care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Prestatorul nu este raspunzator pentru decolarea / aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata să asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând exclusiv contractul intre pasager și transportator.

4.8.1. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii avand in componentă si asigurarea transportului pe cale maritima, Transportatorul maritim, fara a cere acordul Prestatorului care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orarul de transport maritim. Prin urmare, Prestatorul nu este raspunzator pentru aceste modificari de orar ce apartin exclusiv transportatorului maritim. Orice problema privind transportul maritim si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul reprezentând exclusiv contractul intre pasager și transportator.

4.9. Prestatorul administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Prestatorul prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre client şi Prestator , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, a informatiilor despre pachetul de servicii achizitionat sau a urmatoarelor pachete de activitati care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Prestatorul se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si Prestator, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale (comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Prestatorului in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

V. Drepturile și obligațiile Cumparatorului

5.1. Cumparatorul are posibilitatea ca, într-un termen de 7 zile de la primirea unei notificari din partea Prestatorului, sa accepte modificarea propusa sau să inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare in urmatoarele situatii:

a) inainte de începerea executarii pachetului, Prestatorul este constrans sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor prevăzute la punctul 4.2;
b) Prestatorul nu poate indeplini cerintele speciale ale Cumparatorului pe care le-a acceptat in prealabil;

5.1.1. In cazul in care Cumparatorul nu trimite raspuns in termenul de 7 zile de la primirea notificarii trimise de Prestator, contractul se considera incheiat iar Cumparatorul va fi despagubit conform articolului 6.1. si articolului 6.2.

5.1.2. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Cumparatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

5.1.3. Cumparatorul poate inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si poate obtine rambursarea integrala a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ, iar Prestatorul nu a depus toate diligentele pentru remedierea acestor elemente.

5.1.4. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Prestatorul anuleaza pachetul, Cumparatorul are dreptul la rambursare, cu exceptia situatiilor prezentate la articolul 4.2.

5.2. Cumparatorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, in urma unei notificari efectuate la adresa de e-mail office@greenadventure.ro cu cel putin 7 zile inaintea inceperii executarii pachetului, cu plata costurilor suplimentare daca acestea exista.

5.3. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii si persoana careia ii este transferat contractul raspund in mod solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

5.4. In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate in conformitate astfel cum s-a convenit in prezentul contract, Cumparatorul va primi din partea Prestatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare.

5.5. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile prestate nu poate fi executată astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii, Prestatorul va oferi fara costuri suplimentare pentru Cumparator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fată de cea initiala.

5.5.1. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Cumparatorul respinge serviciile alternative propuse, acesta are dreptul, după caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri in conformitate cu Capitolul VI, fara a inceta contractul de servicii.

5.6 In cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza substantial executarea pachetului, iar Prestatorul nu remediaza problema, Cumparatorul poate inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare.

5.7 Cumparatorul va primi toate informarile, mentiunile sau eventualele modificari aduse pachetului de servicii la adresa de e-mail furnizata de catre acesta si mentionata explicit odata cu plata avansului si in prezentul contract de servicii. Sarcina verificarii corectitudinii datelor de contact ii revine Cumparatorului in momentul confirmarii primirii pe email a prezentului contract. De asemenea, Cumparatorul va trimite toate informarile sau mentiunile aduse prezentului contract la adresa de email office@greenadventure.ro.

5.8. Neprezentarea Cumparatorului la locul/locurile de intalnire mentionate in descrierea pachetului de servicii, sau parasirea locatiilor in care serviciile urmeaza sa fie prestate echivaleaza cu denuntarea unilaterala a contractului fara ca Prestatorul sa fie obligat la returnarea costurilor respectivului pachet de servicii.

5.9. Cumparatorul este obligat să respecte indicatiile si instructiunile personalului Prestatorului, sa poarte intreg echipamentul de protectie indicat de personalul Prestatorului.

5.10. Cumparatorul este responsabil pentru orice prejudicii generate din culpa sa asupra sa, a tertilor, pe intreaga perioada a derularii pachetului de servicii contractat.

5.11. Cumparatorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispozitia sa de catre Prestator in vederea indeplinirii obiectului contractului. Echipamentul pierdut sau distrus de catre Cumparator va fi inlocuit pe loc de catre acesta cu un produs identic sau se va achita pe loc contravaloarea acestuia.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1 Cumparatorul are posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii urmatoarelor penalitati de incetare:

Conditii de anulare / penalizare pachete de servicii externe:

a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 60 zile – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100 % din prețul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 14 zile înainte de data plecarii;

In caz de forta majora, avansurile / platile integrale achitate nu se restituie insa se pot constitui sub forma unui depozit pe numele Cumparatorului, urmand ca acesta sa primeasca un voucher valoric echivalent cu pachetul initial ales, voucher care poate fi valorificat ulterior in orice program Green Avenue SRL.

Conditii de anulare / penalizari pachete de servicii interne:

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 30 zile înainte de data inceperii programului;
b) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 14 – 8 zile calendaristice înainte de data inceperii programului;
c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 8 zile calendaristice înainte de data inceperii programului, Cumparatorul avand posibilitatea sa includa in locul sau o alta persoana doritoare de pachetul contractat.

6.1.1. In cazul in care pachetul de servicii contractat include activitati ce presupune programul de deversare a apei Hidroelectrica sau in cazul conditilor meteo nefavorabile, avand in vedere faptul ca deplasarea echipei si a logisticii Green Avenue SRL s-a efectuat deja pentru derularea programului contractat, Cumparatorul poate sa beneficieze de urmatoarele variante de restituire:

– In caz de restiturire Clientul poate sa recupereze pretul programului in proportie de 70%.
sau
– Cumparatorul are posibilitatea de a-si transforma plata efectuata sub forma unui voucher valoric pe numele sau, cu valoare de 100% conform platii efectuate de catre Cumparator, cu valabilitate pe tot parcursul sezonului anului in curs.

6.1.2. In cazul in care pachetul de servicii contractat include activitati ce presupune programul de deversare a apei Hidroelectrica sau in cazul conditilor meteo nefavorabile, avand in vedere ca deplasarea echipei si a logisticii Green Avenue SRL nu s-a efectuat inca pentru derularea programului contractat, Cumparatorul recupereaza valoare de 100% conform platii efectuate de catre Cumparator.

6.2. In cazul in care contractul privind pachetul de servicii este incetat in temeiul art 5.1. iar Cumparatorul nu accepta alt pachet, Prestatorul ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama Cumparatorului, fara intarzieri nejustificate, nu mai tarziu de 15 zile de la data incetarii contractului.

6.3. In cazul in care contractul privind pachetul de servicii este incetat in temeiul art. 4.2. si art. 6.6, Prestatorul ramburseaza orice plati efectuate de catre sau pe seama Cumparatorului pentru pachetul respectiv, din care scade penalitatea de incetare corespunzatoare, fara intarzieri nejustificate, si in orice caz nu mai tarziu de 15 zile de la data incetarii contractului.

6.4. Cumparatorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Prestatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila Cumparatorului.

6.5. In cazul in care Cumparatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare / destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tării, din alte motive ce tin de persoana acestuia, se aplica penalizarile de la punctul 6.1.

6.6. Cumparatorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii contractat la adresa de e-mail office@greenadventure.ro sau personal la sediul Green Avenue SRL din Bucuresti, sos. Oltenitei, nr. 103, cladire ICTCM, et. 2, camera A204, sector 4. Fara cerere de renuntare, contractul se considera activ.

6.7. Toate sumele menționate la pct. 6.1 din prezentul contract, se vor reține de către Prestator din avansul sau pretul total al pachetului de servicii achitat de Cumparator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Incetarea contractului, despagubiri conventionale

7.1. Contractul poate inceta prin:

a) implinirea termenului pentru care a fost incheiat; de regula, implinirea termenului coincide cu data finalizarii prestarii serviciilor din pachetul contractat;
b) acordul partilor;
c) denuntarea unilaterala, la initiativa uneia dintre parti;
d) reziliere, din culpa uneia dintre parti.

VIII. Reclamații

8.1. Procedura de solutionare a reclamatiilor in cadrul activitatii Prestatorului presupune ca la sesizarea oricarei neconformitati in cadrul pachetului de servicii, Cumparatorul sa trimita o sesizare scrisa la adresa de email office@greenadventure.ro incercand prin aceasta sa rezolve diferendul direct cu Prestatorul. Aceasta sesizare va avea ca termen de solutionare 15 zile calendaristice din momentul confirmarii primirii acesteia.

VIII. Notificari

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresele de corespondenta stabilite in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin email, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

IX. Publicitate

10.1 Clientul isi poate exprima consimtamantul pentru a primi comunicări comerciale prin posta electronică, SMS, MMS, whatsapp, permitand astfel Prestatorului si colaboratorilor sai sa efectueze astfel de comunicari electronice.

10.2. Clientul poate oricand sa revoce consimtamantul privind astfel de comunicari comerciale prin transmiterea unei solicitari in scris Prestatorului la adresa de email indicata in sectiunea „Contact” a Platformei sau prin dezabonarea automata de la primirea acestor mesaje de marketing.

X. Dispoziții finale

11.1. Prin semnarea contractului, sau prin acceptarea pachetelor de servicii în cazul celor achiziționate la distanta prin mijloace electronice, prin bifarea casutei “Termeni si conditii de participare” de pe pagina de inscrieri a Platformei, Cumparatorul isi exprimă acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii, în conformitate cu oferta Prestatorului.